• (đổi hướng từ Slaughtered)


  /'slɔ:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giết thịt, sự mổ thịt, sự sát sinh (bò, lợn...)
  Sự tàn sát; cuộc tàn sát
  (thông tục) sự thất bại hoàn toàn
  the total slaughter of the home team
  cuộc đại bại của đội nhà

  Ngoại động từ

  Giết thịt, mổ thịt (bò, lợn... làm thức ăn)
  Tài sát, chém giết (người, vật)
  (thông tục) đánh bại hoàn toàn (nhất là trong thể thao)

  Hình Thái Từ

  Thực phẩm

  Nghĩa chuyên ngành

  chế biến (ở lò giết mổ)
  giết mổ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chế biến
  giết mổ
  home slaughter
  sự giết mổ gia đình
  slaughter cattle
  gia súc giết mổ
  slaughter hall
  phòng giết mổ gia súc
  slaughter tax
  thuế giết mổ
  sự chế biến gia súc
  sự giết mổ
  home slaughter
  sự giết mổ gia đình

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X