• /´spændrəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) mắt cửa (ô tam giác giữa vòm và khung cửa)
  Tường lửng, phần tường giữa cuốn; phần tường trên cuốn; tường giữa hai cột

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cấu trúc trên vòm
  mắt cửa

  Giải thích EN: The triangular space, often ornamented, between adjacent arches and the cornice or molding above them. Giải thích VN: Một khoảng không hình tam giác thường để trang trí giữa các vòm gần kề và gờ ở phía trên.

  phần tường (giữa cột, trên cuốn, dưới cửa sổ)
  phần tường giữa cuốn
  phần tường trên cuốn
  tường giữa hai cột
  tường lửa
  tường lửng

  Giải thích EN: In a steel frame building, a panel or sill between the head of a window on one level and the sill of a window directly above it. Giải thích VN: Trong một tòa nhà khung thép, một tường được chèn vào không gian giữa đầu cửa sổ trong một tầng và bậu cửa sổ ở tầng trên.

  tường trên cửa sổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X