• Hóa học & vật liệu

  tháp xịt

  Giải thích EN: An industrial gas absorber for the mass transfer of highly soluble gases, consisting of a large open chamber into which liquid is sprayed downward and a gas that flows upward or passes horizontally by the liquid. Giải thích VN: Một thiết bị hút bám từ khí công nghiệp dùng để chuyển một lượng lớn khí có thể hòa tan, bao gồm một buòng lớn qua đó chất lỏng được xịt xuống và một loại ga chảy qua chất lỏng.

  tháp xối
  tháp phun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X