• /sə´presə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đàn áp; vật đàn áp
  (kỹ thuật) bộ triệt, máy triệt
  noise suppressor
  máy triệt tiếng ồn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  máy triệt

  Hóa học & vật liệu

  bộ chống tạm áp

  Ô tô

  bộ phận chống nhiễu

  Toán & tin

  bộ triệt, bộ khử

  Điện lạnh

  bộ triệt (nhiễu, ồn)

  Điện tử & viễn thông

  bộ xóa

  Điện lạnh

  điện trở triệt nhiễu (cho thu vô tuyến)

  Kỹ thuật chung

  bộ khử
  bộ giảm xóc
  bộ triệt
  diode suppressor
  bộ triệt dùng đi-ốt
  echo suppressor
  bộ triệt tiếng dội
  echo suppressor
  bộ triệt tiếng hiệu dội
  echo suppressor
  bộ triệt tín dội
  Echo Suppressor (ES)
  các bộ triệt tiếng vọng
  Echo Suppressor Testing System (ESTS)
  hệ thống đo kiểm bộ triệt tiếng vọng
  feedback suppressor
  bộ triệt hồi dưỡng
  field suppressor
  bộ triệt trường
  grid suppressor
  bộ triệt lưới
  incoming echo suppressor-IES
  bộ triệt âm dội đến
  incoming echo suppressor-IES
  bộ triệt tiếng dội đến
  interference suppressor
  bộ triệt nhiễu
  jet noise suppressor
  bộ triệt tiếng ồn phản lực
  noise suppressor
  bộ triệt âm
  noise suppressor
  bộ triệt nhiễu
  noise suppressor
  bộ triệt tiếng ồn
  normal digital echo suppressor-NDES
  bộ triệt dội âm digital chuẩn tắc
  normal digital echo suppressor-NDES
  bộ triệt tiếng dội digital chuẩn tắc
  operating conditions of an echo suppressor
  điều kiện hoạt động của bộ triệt tiến vang
  outgoing echo suppressor-OES
  bộ triệt dội âm đi
  outgoing echo suppressor-OES
  bộ triệt tiếng dội đi
  overvoltage suppressor
  bộ triệt quá điện áp
  parasitic suppressor
  bộ triệt ký sinh
  parasitic suppressor
  bộ triệt nhiễu ký sinh
  parasitic suppressor
  bộ triệt tạp
  singing suppressor
  bộ triệt phản ứng
  spark suppressor
  bộ triệt tia lửa
  spark suppressor
  bộ triệt tia lửa điện
  surge suppressor
  bộ triệt tăng vọt
  transient suppressor
  bộ triệt hiện tượng chuyển tiếp
  transient suppressor
  bộ triệt nhất thời
  ultrasonic noise suppressor
  bộ triệt tiếng ồn siêu âm
  bộ triệt (nhiễu)
  parasitic suppressor
  bộ triệt nhiễu ký sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X