• (đổi hướng từ Surpassed)
  /sә'pa:s/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hơn, vượt, trội hơn
  It will be hard to surpass this very high score
  xẽ khó mà vượt qua được số điểm rất cao này

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X