• /tek´ni∫ən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà kỹ thuật, nhà chuyên môn, kỹ thuật viên
  Thợ máy giỏi

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Kỹ thuật viên, chuyên viên kỹ thuật

  Cơ khí & công trình

  nhà kỹ thuật

  Xây dựng

  kỹ thuật gia

  Kỹ thuật chung

  chuyên viên kỹ thuật
  kỹ thuật viên

  Giải thích EN: A person trained in and expert in a given applied field, or in the performance of one or more mechanical processes. Giải thích VN: Là người được huấn luyện để trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực hoặc một hoạt động nào đó của một hoăc nhiều quá trình.

  building technician
  kỹ thuật viên xây dựng
  chief technician
  kỹ thuật viên trưởng
  construction technician
  kỹ thuật viên xây dựng
  electronics technician
  kỹ thuật viên điện tử
  heating technician
  kỹ thuật viên nhiệt
  technician architect
  kỹ thuật viên kiến trúc
  technician designer
  kỹ thuật viên thiết kế
  young technician station
  trạm các kỹ thuật viên trẻ

  Kinh tế

  chuyên gia kỹ thuật
  nhân viên kỹ thuật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X