• (đổi hướng từ Torrents)
  /'tɔrənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dòng nước chảy xiết, dòng nước lũ; cơn mưa rất to
  torrents of rain
  mưa như trút
  Sự phun ra mạnh mẽ; một tràng (chửi rủa, lăng mạ..)
  a torrent of abuse
  một tràng chửi rủa

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cuồng lưu

  Kỹ thuật chung

  chảy xiết
  mountain torrent
  dòng chảy xiết miền núi
  lụt
  dòng chảy xiết
  mountain torrent
  dòng chảy xiết miền núi
  dòng nước lũ
  mưa to

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  drip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X