• /tru:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ngừng bắn; thời gian ngừng bắn
  to ask for a truce
  yêu cầu ngừng bắn
  truce breaker
  người vi phạm lệnh ngừng bắn
  Thoả ước ngừng bắn
  (nghĩa bóng) sự tạm ngừng, sự tạm nghỉ, sự tạm đình
  let there be a truce to that
  hãy ngừng việc đó một thời gian
  truce to jesting!
  thôi không đùa nữa!


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X