• /´slip¸ʃɔd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đi giày cũ; bệ rạc
  Ẩu, bất cẩn, cẩu thả, không cẩn thận
  composition written in a slipshod manner
  bài luận làm cẩu thả


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X