• /´vestidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vết tích, dấu vết, di tích (phần nhỏ còn lại của cái gì đã một thời tồn tại)
  vestige of an ancient civilization
  di tích của một nền văn minh cổ
  (nhất là trong câu phủ định) một chút, một tí
  not a vestige of truth in the report
  không một tí gì là sự thật trong bản báo cáo
  (giải phẫu) vết tích (cơ quan hoặc bộ phận của một cơ quan còn sót lại của cái gì đã từng tồn tại một thời)
  Man's vestige of a tail
  Dấu vết còn lại của cái đuôi con người (tức là xương cụt)

  Chuyên ngành

  Y học

  di tích, dấu tích

  Kỹ thuật chung

  dấu vết
  di tích
  historic vestige
  di tích lịch sử

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X