• /straɪp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sọc, vằn, viền
  black with a red stripe
  đen có đường sọc đỏ
  (quân sự) vạch quân hàm, lon
  to get a stripe
  được đề bạt, được thăng cấp
  to lose a stripe
  bị hạ cấp
  ( số nhiều) (thông tục) con hổ
  ( (thường) số nhiều) cú đánh bằng roi; cú đánh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) loại người; quan điểm, thành phần, tầng lớp xã hội
  a man of that stripe
  người loại ấy
  politicians of every stripe
  các nhà chính trị ở mọi tầng lớp xã hội

  Chuyên ngành

  Dệt may

  sọc sợi
  vệt sô sợi

  Xây dựng

  đường sọc

  Kỹ thuật chung

  băng
  balancing magnetic stripe
  dải từ tính làm cân bằng
  dải
  đường sọc sợi ngang
  đường vân
  stone stripe
  đường vân đá
  sọc
  vạch
  magnetic stripe
  vạch từ
  magnetic stripe reader
  thiết bị đọc vạch từ
  vằn sợi
  vệt
  vệt tách sợi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X