• /wisp/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( + of) bó, nắm, mớ, búi, cuộn nhỏ
  a wisp of hair
  nắm tóc
  a wisp of straw
  mớ rơm
  ( + of) làn (khói); dải nhỏ
  a wisp of smoke
  làn khói mỏng
  (động vật học) bầy chim bay
  a wisp of snipe
  bầy chim dẽ giun
  ( + of) người gầy, người nhỏ
  a wisp of a girl
  một cô gái nhỏ thó
  little (mere) wisp of a man
  (thông tục) oắt con, đồ nhãi nhép; người lùn tịt


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X