• Danh từ giống đực

  Sự chống sự đỡ; cái chống, cái đỡ
  L'appui du corps sur les jambes
  thân người tựa trên đôi chân
  Mettre un appui à un arbre
  đặt cái chống vào cây
  La tige de la pagaie prend appui sur la cuisse nue
  thân của mái chèo tựa trên bắp đùi trần trụi
  Une fenêtre à hauteur d'appui
  cửa sổ có độ cao vừa đủ để một người chống khuỷu tay lên
  Sự tựa; cái tựa
  Point d'appui d'un levier
  điểm tựa của một đòn bẩy
  Servir d'appui à
  là chỗ dựa của, làm hậu thuẫn cho
  Sự giúp đỡ, sự ủng hộ; nơi nương tựa
  Vivre sans appui
  sống không nơi nương tựa
  Donner son appui
  ủng hộ
  Sự yểm hộ, sự hậu thuẫn
  Appui aérien
  sự yểm hộ của không quân
  Compter sur l'appui de qqn
  dựa vào sự hậu thuẫn của ai
  Appui financier
  sự yểm hộ về tài chính, sự hậu thuẫn về tài chính

  Phản nghĩa Abandon, lâchage; hostilité. Ennemi

  À l'appui; à l'appui de để chứng minh
  Avec preuves à l'appui
  �� kèm theo bằng cớ để chứng minh
  les exemples viennent à l'appui des règles
  thí dụ chứng minh cho quy tắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X