• Ngoại động từ

  Quay lại
  Tourner et retourner un objet
  quay đi quay lại một vật
  Đảo, lật, lật ngửa
  Retourner du foin
  đảo cỏ khô
  Retourner un tableau
  lật bức tranh
  Retourner une carte
  lật ngửa một con bài
  Lộn
  Retourner une robe
  lộn cái áo
  Trả lại
  Retourner un manuscrit à son auteur
  trả lại bản thảo cho tác giả
  Lật đi lật lại
  Retourner une idée
  lật đi lật lại một ý
  Làm cho đổi ý
  Retourner quelqu'un
  làm cho ai đổi ý
  Làm xáo động
  Spectacle qui retourne la foule
  cảnh tượng làm xáo động quần chúng
  retourner sa veste
  (thân mật) thay đổi ý kiến đột ngột

  Nội động từ

  Trở về
  Retourner dans son pays
  trở về xứ sở
  Trở lại
  retourner à la montagne
  trở lại miền núi
  retourner à son travail
  trở lại làm việc
  retourner à la vie sauvage
  trở lại đời sống dã man
  Được trả về
  Terre qui retourne à son propriétaire
  mảnh đất được trả về cho chủ
  (không ngôi) ( De quoi retourne t-il?) có việc gì thế?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X