• Ngoại động từ

  Chặt, cắt đứt
  Trancher une corde
  cắt đứt một cái thừng
  Trancher la tête
  chặt đầu
  Trancher les attaches bourgeoises
  (nghĩa bóng) cắt đứt những quan hệ tư sản
  Giải quyết
  Trancher une difficulté
  giải quyết một khó khăn
  trancher court trancher net
  cắt đứt, chấm dứt hẳn
  Trancher net la discussion
  �� cắt đứt cuộc thảo luận
  trancher le mot mot
  mot

  Nội động từ

  Quyết định dứt khoát
  Il faut trancher sans plus hésiter
  phải quyết định dứt khoát, không chần chừ nữa
  Rõ rệt, nổi hẳn lên
  Couleur qui tranche sur un fond
  màu nổi hẳn trên nền
  Làm ra vẻ
  Trancher de l'important
  làm ra vẻ quan trọng
  Trancher du prince
  làm ra vẻ ông hoàng
  trancher dans le vif vif
  vif

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X