• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  design pressure

  Giải thích VN: Áp suất dùng để xác định độ dày tối thiểu hoặc các đặc điểm thiết kế khác của áp lực tàu như nồi hơi khi được đặt bởi các công thưc hóa được nhận [[biết. ]]

  Giải thích EN: The pressure used to determine the minimum thickness or other design characteristics of a pressure vessel, such as a boiler, as set by recognized code formulas.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X