• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air channel
  air drain

  Giải thích VN: Một lỗ hổng được thiết kế để ngăn không cho không khí ẩm tiếp xúc với ngoại thất của công công [[trình. ]]

  Giải thích EN: A cavity designed to prevent damp air from reaching the interior of a building.

  airduct
  airshaft

  Giải thích VN: Một khoảng trống trong tòa nhà, được thiết kế để chứa khí đưa tới cửa sổ huặc các đường thông [[gió. ]]

  Giải thích EN: An open space within a building, designed to admit air to windows or vents.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X