• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  delay line
  bộ nhớ đường trễ
  delay line storage
  đường trễ âm
  acoustic delay line
  đường trễ âm
  ADL (acousticdelay line)
  đường trễ âm
  sonic delay line
  đường trễ âm thanh
  acoustic delay line (ADL)
  đường trễ khuếch đại
  amplifying delay line
  đường trễ kiểu dọc
  longitudinal-mode delay line
  đường trễ lượng tử hóa
  quantized delay line
  đường trễ MOS
  MOS delay line
  đường trễ nhị phân
  binary delay line
  đường trễ phân nhánh
  tapped delay line
  đường trễ phân tán
  dispersive delay line
  đường trễ siêu âm
  ultrasonic delay line
  đường trễ sóng âm bề mặt
  saw delay line
  đường trễ sóng cực ngắn
  microwave delay line
  đường trễ thạch anh
  quartz delay line
  đường trễ thủy ngân
  mercury delay line
  đường trễ từ
  magnetic delay line
  đường trễ từ giảo
  magnetostrictive delay line
  đường trễ vi ba
  microwave delay line
  đường trễ xoắn ốc
  spiral delay line
  đường trễ đa giác
  polygonal delay line
  đường trễ điện
  electric delay line
  đường trễ điện từ
  electromagnetic delay line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X