• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  brass
  công việc với đồng thau
  brass works
  dây đồng thau
  brass wire
  đồng thau
  brass foil
  sự hàn bằng đồng thau cứng
  hard brass solder
  thợ rèn đồng thau
  brass smith
  vảy hàn đồng thau
  brass solder
  vít gỗ đầu tròn bằng đồng thau
  brass round-head wood screw
  vít đồng thau
  brass screw
  đồng thau beta
  beta brass
  đồng thau chất lượng cao
  high brass
  đồng thau dễ cắt
  free-cutting brass
  đồng thau thiếc
  tin brass
  đồng thau đáy
  bottom brass
  đồng thau đỏ
  red brass
  đồng thau đúc
  cast brass
  brassy
  bronze
  mạ bằng đồng thau
  bronze-leaf gilding
  đồng thau đỏ
  steam bronze
  yellow copper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X