• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  degree of vacuum
  tenuity
  vacuum
  dụng cụ đo chân không
  vacuum gage
  dụng cụ đo chân không
  vacuum gauge
  dụng cụ đo chân không
  vacuum measuring instrument
  dưỡng đo chân không
  vacuum gauge
  máy đo chân không
  vacuum gauge
  máy đo chân không bức xạ
  radiation vacuum gauge
  máy đo chân không kiểu ion hóa
  ionization type vacuum gauge
  máy đo chân không Knudsen
  Knudsen vacuum gauge
  phép đo chân không
  vacuum measurement
  thiết bị đo chân không
  vacuum gauge
  đồng hồ đo chân không
  vacuum gauge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X