• Thông dụng

  Monopoly.
  Sole, exclusive.
  Đại độc quyền
  The sole agent.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  arbitrarily
  exclusive
  cung cấp độc quyền
  exclusive dealing
  giấy phép độc quyền
  exclusive licence
  giấy phép độc quyền
  exclusive license
  kinh doanh độc quyền
  exclusive dealing
  exclusive right
  monopolize
  monopoly
  chính sách độc quyền
  monopoly policy
  độc quyền tự nhiên
  natural monopoly
  occupy

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  exclusive right
  exclusivity
  monopolistic
  bóc lột tính độc quyền
  monopolistic exploitation
  cạnh tranh mua độc quyền
  monopolistic competition
  cạnh tranh độc quyền
  monopolistic competition
  cung ứng độc quyền
  monopolistic supply
  giá độc quyền
  monopolistic price
  nhu cầu tính độc quyền
  monopolistic demand
  sự cạnh tranh tính độc quyền
  monopolistic competition
  sức mạnh độc quyền
  monopolistic power
  thị trường độc quyền
  monopolistic market
  thị trường độc quyền nhu cầu
  monopolistic market
  nghiệp độc quyền
  monopolistic enterprise
  địa độc quyền
  monopolistic rent
  sole right
  độc quyền quyết định mức tổn thất
  sole right to settle losses

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X