• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  process control
  máy tính điều khiển quy trình (công nghệ)
  process control computer

  Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  program control

  Giải thích VN: Một quy trình các điểm của bị thay đổi nhằm làm cho biến số quy trình thay đổi theo cách đã quy định .[[ ]]

  Giải thích EN: Any process whose set point is varied periodically in order to make the process variable vary in a predetermined manner.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X