• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  polarized-vane ammeter

  Giải thích VN: Một thiết bị trong đó một dồng điện tử di chuyển qua một cuộn dây nhỏ, làm biến dạng từ trường của nam châm vĩnh cửu một chong chóng di chuyển liên quan tới từ trường bị biến đổi cung cấp số đo ban đầu của dòng [[điện. ]]

  Giải thích EN: An instrument in which an electric current moves through a small coil, distorting the field of a permanent magnet, and a vane moves in relation to the distorted field to provide a rough measurement of the current.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X