• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  asphalt
  áo đường bằng tông atfan
  full-depth asphalt pavement
  tông atfan (chảy) lỏng
  cast asphalt concrete
  tông atfan cát
  sand asphalt concrete
  tông atfan cốt liệu to
  coarse asphalt concrete
  tông atfan cứng
  hard asphalt concrete
  tông atfan dẻo
  plastic asphalt concrete
  tông atfan hạt lớn
  coarse asphalt concrete
  tông atfan hạt lớn
  coarse-grained asphalt concrete
  tông atfan hạt nhỏ
  fine-grained asphalt concrete
  tông atfan nóng
  hot-laid asphalt concrete
  tông atfan sỏi
  asphalt concrete
  tông atfan đúc
  cast asphalt concrete
  lớp kết dính tông atfan
  asphalt binder course
  lớp mòn tông atfan
  asphalt overlay
  lớp mòn tông atfan
  asphalt-wearing course
  mặt đường tông atfan
  asphalt concrete pavement
  nền đường tông atfan
  asphalt base course
  nền đường tông atfan
  asphalt concrete base
  asphalt-concrete
  tông atfan (chảy) lỏng
  cast asphalt concrete
  tông atfan cát
  sand asphalt concrete
  tông atfan cốt liệu to
  coarse asphalt concrete
  tông atfan cứng
  hard asphalt concrete
  tông atfan dẻo
  plastic asphalt concrete
  tông atfan hạt lớn
  coarse asphalt concrete
  tông atfan hạt lớn
  coarse-grained asphalt concrete
  tông atfan hạt nhỏ
  fine-grained asphalt concrete
  tông atfan nóng
  hot-laid asphalt concrete
  tông atfan đúc
  cast asphalt concrete
  mặt đường tông atfan
  asphalt concrete pavement
  nền đường tông atfan
  asphalt concrete base
  bituminous concrete

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X