• Thông dụng

  Tính từ.

  Equal
  mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật
  all citizens are equal in the eye of the law
  nam nữ bình đẳng
  equality between men and women
  đối xử bình đẳng
  to treat equally
  Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng dân tộc nào cũng quyền sống quyền sung sướng quyền tự do
  all peoples in the world are born equal, enjoy the right to happiness and freedom

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  equality

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X