• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  flight

  Giải thích VN: Bậc cầu thang giữa 2 tòa nhà hoặc 2 đầu cầu [[thang. ]]

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flight of stairs
  quarter pace
  stair step
  step
  bậc cầu thang bằng gang
  cast-iron step
  bậc cầu thang chuyển hướng
  turn step
  bậc cầu thang hướng tâm
  radial step
  bậc cầu thang lên chiếu nghỉ
  landing tread step
  bậc cầu thang góc
  corner step
  bậc cầu thang trên cùng
  top step
  bậc cầu thang xoắn ốc
  radial step
  bậc cầu thang xuất phát
  bottom step
  bậc cầu thang đá
  step stone
  chiều cao bậc cầu thang
  rise of step
  step of a staircase
  tread
  bậc cầu thang lên chiếu nghỉ
  landing tread step
  bề dài bậc cầu thang
  tread length

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X