• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  modulator
  bộ điều chế ánh sáng
  light modulator
  bộ điều chế biên độ
  amplitude modulator
  bộ điều chế cân bằng
  balanced modulator
  bộ điều chế chọn lọc
  selective modulator
  bộ điều chế chùm tia
  beam modulator
  bộ điều chế hai chiều
  bidirectional modulator
  Bộ điều chế hấp thụ điện (Laze)
  Electro-absorption Modulator (Laser) (EML)
  bộ điều chế lớp A
  class A modulator
  bộ điều chế lớp B
  class B modulator
  bộ điều chế nhạy cảm pha
  Phase Sensitive Modulator (PSM)
  bộ điều chế pha quang - điện
  Electro-Optic Phase Modulator (EOPM)
  bộ điều chế quang
  optical modulator
  bộ điều chế tần số
  frequency modulator
  bộ điều chế từ
  magnetic modulator
  bộ điều chế vòng
  ring modulator
  bộ điều chế vòng cân bằng
  balanced ring modulator
  bộ điều chế đồng bộ
  synchronous modulator
  bộ điều chế/bộ giải điều chế
  mod/ demod (modulator/ demodulator)
  kỹ thuật phối ghép bộ điều chế động
  Dynamic Modulator Adaptation Technique (DMAT)
  môđem, Bộ điều chế/giải điều chế
  Modulator-Demodulator (MODEM)
  tinh thể bộ điều chế
  modulator crystal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X