• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  crystallizer

  Giải thích VN: Một thùng trong đó các chất rắn được hòa tan trong một dung dịch được kết tủa trong dung dịch sau khi làm lạnh, sau đó hồi phục chất rắn theo dạng tinh [[thể. ]]

  Giải thích EN: A vessel in which dissolved solids in a solution are precipitated from the solution by cooling or evaporation, and then recovered as solid crystals with a specified size range.

  bộ kết tinh chân không
  vacuum crystallizer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X