• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  vacuum crystallizer

  Giải thích VN: Một bộ làm kết tinh bao gồm một bình chân không trong đó một dung dịch ấm đã được tách được cấp sau đó bay hơi làm nguội, tạo kết [[tinh. ]]

  Giải thích EN: A crystallizer consisting of a closed vacuum vessel into which a warm, saturated solution is fed, then evaporates and cools adiabatically, resulting in crystallization.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X