• Thông dụng

  Động từ

  To wrap, to cover, to envelop
  mây đen bao phủ bầu trời
  black clouds wrapped the sky
  tuyết bao phủ mặt đất
  snow covered the ground
  sau hai tháng điều tra vụ án mạng ấy vẫn nằm vẫn bị bao phủ trong vòng ẩn
  after two months of investigation, that murder continues being enveloped in mystery

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cover
  dress
  envelop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X