• Thông dụng

  Danh từ
  Cardboard

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  board
  băng các tông thạch cao
  gypsum-board strip
  bìa các tông
  paper board
  bìa cứng các tông
  paper board
  các tông cách điện
  transformer board
  các tông tẩm bitum
  bitumen board
  các tông tẩm nhựa
  tarred board
  các tông xây dựng
  building card board
  các tông xây dựng
  paper board
  hộp các tông múi
  corrugated board box
  hộp các tông đựng
  container board box
  hộp đựng bằng các tông
  container board box
  máy xéo bìa các tông
  board machine
  cardboard
  bàn xeo các tông
  cardboard tray
  các tông cách nhiệt
  insulating cardboard
  các tông dập sóng
  corrugated cardboard
  các tông phớt
  felt cardboard
  các tông thấm parafin
  paraffined cardboard
  hộp các tông xếp
  folding cardboard box
  mái hai lớp các tông
  two-layer cardboard roof
  tấm lợp các tông
  cardboard roofing
  millboard
  pressboard
  các tông cách điện
  insulating pressboard
  stratum board

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X