• Thông dụng

  Felt.
  phớt
  A felt hat
  Pale, light.
  Màu đỏ phớt
  A light red.
  Phơn phớt (láy, ý giảm).
  (thông tục) Ignore, turn a deaf ear to, turn a blind eye to.
  Bảo thế cứ phớt không nghe
  I told him so, but he turned a deaf ear to my words.
  (địa phương) Graze, scrape lightly in passing; touch lightly.
  Viên đạn phớt qua
  A bullet grazed his cheek.
  Phớt qua vấn đề
  To touch lightly upon aquestion.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  felt
  bộ lọc phớt
  felt filter
  các tông phớt
  felt cardboard
  cách nhiệt bằng phớt
  felt insulation
  giấy phớt
  felt paper
  lớp phớt đệm
  felt base
  lớp đệm phớt
  felt packing
  mái gồm lớp phớt
  felt-and-gravel roof
  môi trường lọc bằng phớt
  filtering medium felt
  nắp phớt
  felt cover
  phía phớt
  felt side
  phớt (bịt kín)
  felt closure
  phớt (tẩm) bitum
  bitumen felt
  phớt (trong) xây dựng
  building felt
  phớt bão hòa
  saturated felt
  phớt bão hòa lợp nhà
  saturated roofing felt
  phớt bịt kín
  clogged felt
  phớt bôi dầu mỡ
  greasing felt
  phớt cách nhiệt
  heat-insulating felt
  phớt cactông
  board felt
  phớt chèn
  packing felt
  phớt hút âm
  acoustic felt
  phớt khoáng (vật liệu cách điện)
  mineral wool felt
  phớt không thấm nước
  waterproofing felt
  phớt hút
  suction roll felt
  phớt máy in đảo chiều
  reversed press felt
  phớt nhiệt phân
  pyrolysed felt
  phớt sợi cacbon (tàu trụ)
  carbon fiber felt
  phớt sợi cacbon (tàu trụ)
  carbon fibre felt
  phớt tẩm bitum
  bituminous felt
  phớt tẩm bitum
  bituminzed felt
  phớt tẩm bitum (để lợp mái)
  roofing felt
  phớt tẩm dầu chưng
  pitched felt
  phớt tẩm hắc ín
  tarred felt
  phớt tẩm nhựa đường
  tarred felt
  phớt tăng cứng
  marking felt
  phớt tăng cứng
  ribbing felt
  phớt xỉ
  slag felt
  phớt đánh dấu
  marking felt
  phớt đánh dấu
  ribbing felt
  phớt đệm lót
  packing felt
  phớt độn
  packing felt
  sợi phớt
  hair felt
  sợi phớt (vật liệu cách nhiệt)
  hair felt (insulationmaterial)
  sự bôi trơn nhờ đệm phớt
  lubrication by felt pads
  sự cách nhiệt bằng phớt
  felt insulation
  sự lắp phớt
  felt mounting
  vật liệu cách nhiệt bằng phớt
  felt insulating material
  vòng đệm phớt
  felt washer
  đệm phớt
  felt packing
  mat
  seal
  cái phốt làm kín trục quay
  radial shaft seal
  dụng cụ lắp phốt páp
  valve stem seal installer
  kìm lắp phốt páp
  valve stem seal pliers
  phớt chặn nhớt trục ngang
  lip seal with garter spring
  phớt dầu (nhớt)
  oil seal
  phốt làm kín trục
  shaft seal
  phốt páp
  valve guide seal
  phốt páp
  valve stem seal
  phớt đuôi páp
  stem seal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X