• Thông dụng

  Danh từ.

  Stage, halt; hop (đường bay)
  con đường chia thành mấy chặng
  the route was divided into several stages
  bố trí nhiều chặng nghỉ trên đường hành quân
  to set up many halts on the march
  chặng ăn
  an eating stage
  chặng ngủ
  a sleeping stage
  bay từ Nội đến Bec Lin qua ba chặng
  to fly from Hanoi to Berlin in three hops

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X