• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  scissors truss

  Giải thích VN: Một kèo được sử dụng trong mái dốc; bao gồm hai chính được giằng bởi hai thành phần khác, mỗi thành phần nối phần chân của một với một đầu nối điểm trung gian của với đầu còn lại; chúng thường được sử dụng chủ yếu trong lắp đặt mái của các lâu đài hoặc nhà [[thờ. ]]

  Giải thích EN: A truss used in pitched roof applications; it consists of two principal rafters that are braced by two other members, each joining the foot of a common rafter at one end and an intermediate point in a rafter at the other end; used primarily in the installation of roofs over halls and churches.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X