• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  depression
  hằng số giảm áp
  depression constant
  mặt giảm áp
  cone of depression
  phễu giảm áp
  cone of depression
  sự giảm áp
  depression depreciation
  đường cong giảm áp
  depression curve
  depressurize
  pressure reduction
  reducer
  bộ giảm áp
  pressure reducer
  bộ giảm áp
  reducer redistribution
  bộ giảm áp môi chất lạnh
  refrigerant pressure reducer
  bộ giảm áp suất
  pressure reducer
  bộ phân giảm áp lực
  pressure reducer
  bộ phận giảm áp lực
  pressure reducer
  máy giảm áp
  pressure reducer
  máy giảm áp bộ điều khiển
  pilot controlled pressure reducer
  thiết bị giảm áp lực khí
  gas pressure reducer
  van giảm áp
  pressure reducer
  van giảm áp khí
  gas-pressure reducer
  van giảm áp thấp
  vacuum reducer valve (VRV)
  step down

  Giải thích VN: Giảm điện áp từ cao xuống [[thấp. ]]

  biến áp (điện lực) giảm áp
  step-down (power) transformer
  biến áp giảm áp
  step-down transformer
  máy biến áp giảm áp
  step-down transformer
  máy giảm áp
  step-down machine
  máy giảm áp
  step-down transformer
  thiết bị giảm áp
  step-down transformer
  trạm giảm áp
  step-down substation
  trạm giảm áp
  step-down transformer substation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X