• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  loudness function
  moisture content
  hàm lượng ẩm bị giảm
  reduced moisture content
  hàm lượng ẩm của không khí
  moisture content (ofair)
  hàm lượng ẩm của không khí
  moisture content of air
  hàm lượng ẩm của mặt trời
  soil moisture content
  hàm lượng ẩm cuối cùng
  final moisture content
  hàm lượng ẩm rút gọn
  reduced moisture content
  hàm lượng ẩm sau khi hong
  air-dry moisture content
  hàm lượng ẩm tại cửa ra
  effluent moisture content
  hàm lượng ẩm thừa
  excess moisture content
  hàm lượng ẩm tính toán
  estimated moisture content
  hàm lượng ẩm tối ưu
  optimum moisture content
  hàm lượng ẩm tổng
  total moisture content
  hàm lượng ẩm trong khí
  moisture content of a gas
  hàm lượng ẩm tuyệt đối
  absolute moisture content
  hàm lượng ẩm ước lượng
  estimated moisture content
  máy đo hàm lượng ẩm
  moisture content meter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X