• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  elliptical system

  Giải thích VN: Phương pháp được dùng trong việc tự hiệu chỉnh hoặc hàng hải nơi elipsoit của các vị trí được xác định theo tổng thời gian tổng pha, tương ứng với một vài trạm cố định giữ vai trò điểm trọng tâm cho [[elipsoit. ]]

  Giải thích EN: A method used in tracking or navigation whereby ellipsoids of positions are defined according to time or phase summation, relative to several fixed stations serving as the focal point for the ellipsoids.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X