• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  difference
  hiệu (số) pha
  phase difference
  hiệu (số) từ thế
  magnetic difference of potential
  hiệu (số) đường đi
  difference of optical path
  hiệu (số) đường đi
  path difference
  hiệu số áp suất
  pressure difference
  hiệu số cao trình
  level difference
  hiệu số học
  arithmetical difference
  hiệu số không đổi
  constant difference
  hiệu số ngưỡng chói
  luminance difference threshold
  hiệu số nhiệt
  temperature difference
  hiệu số nhiệt độ cầu ướt (do độ ẩm không khí)
  wet bulb difference
  hiêu số pha
  phase difference
  hiệu số pha
  difference of phase
  hiệu số pha
  phase difference
  hiệu số tần số tương đối
  relative frequency difference
  hiệu số thị sai
  parallax difference
  hiệu số tốc độ dòng triều
  tidal current difference
  hiệu số vị tướng
  difference of phase
  hiệu số điện thế
  difference of potential
  hiệu số điện thế
  potential difference
  hiệu số đối xứng
  symmetric difference
  hiệu số đường đi
  path difference
  tần số hiệu (số)
  difference frequency

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X