• Thông dụng

  Tính từ

  Dazzling
  ánh đèn pha làm chói mắt
  the glare of the headlights dazzled our eyes
  màu này chói lắm
  this colour is dazzingly bright
  đỏ chói
  of a dazzingly bright red
  Shrill
  tiếng còi nghe chói tai
  the siren sounded shrill
  Shooting, stabbing
  đau chói sườn
  to feel a shooting pain in one's ribs
  choi chói
  giving (feeling) some sort of stabbing sensation

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  bright

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  photopic

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hutch
  broom
  chổi quét ghi
  switch broom
  dabber
  wiper
  dây mạch chổi
  wiper cords
  rơle nối mạch chổi
  wiper-closing relay

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  repudiate
  chối nợ
  repudiate a debt (to...)
  bud
  shoot
  spray
  spring
  sucker

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X