• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  blanket gas

  Giải thích VN: Một loại khí như khí nitro trơ sử dụng trong việc che phủ nơi bốc hơi của thùng hay bồn chứa bao gồm sản phẩm chất lỏng để ngăn không sự hao hụt do bay [[hơi. ]]

  Giải thích EN: A gas, such as inert nitrogen, used to blanket the vapor space of a vessel or storage tank containing a liquid feed or product in order to prevent or reduce vapor loss, contamination, fire, or vapor explosion. Also, CUSHION GAS.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X