• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  fill
  chiều cao khối đắp
  height of fill
  khối đắp bằng học
  mechanical fill
  khối đắp bồi
  sluiced fill
  khối đắp cao
  deep fill
  khối đắp chịu lực (trong mặt cắt ngang đập đất đá)
  support fill
  khối đắp cuội sỏi
  gravel fill
  khối đắp khan
  dry rubble fill
  khối đắp không ổn định
  stable fill
  khối đắp không thấm
  impervious fill
  khối đắp nửa bồi
  semi hydraulic fill
  khối đắp đầm nén
  compacted fill
  khối đắp đầm nén
  rolled fill
  khối đắp đập
  dam fill
  khối đắp đất
  earth fill
  khối đắp đổ đống
  tipped fill
  hydraulic fill
  khối đắp nửa bồi
  semi hydraulic fill

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X