• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  depropanize

  Giải thích VN: Việc loại bỏ propane các hợp chất nhẹ trong phân đoạn dầu hay trong một quy trình hóa [[dầu. ]]

  Giải thích EN: The elimination of propane and sometimes lighter fractions from a petroleum fraction in oil processing.

  propane fractionation

  Giải thích VN: Phương pháp lọc dầu ổn định bằng cách loại bỏ khí propan C3H8. Tương tự, xem DEPROPANIZING [[PROCESS. ]]

  Giải thích EN: A petroleum-refinery stabilization process that removes propane as an impurity from gasoline. Also, DEPROPANIZING PROCESS.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X