• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dioctyl phthalate test

  Giải thích VN: một kỹ thuật được dùng để kiểm tra phin lọc không khí trong đó các phần tử kích cỡ cố định bay vào nổi lên trên phin lọc được [[đếm. ]]

  Giải thích EN: A technique used to test air filters in which particles of fixed size entering and emerging from the filter are counted.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X