• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  punched hole
  punching

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aspirating burner

  Giải thích VN: Loại đốt trong chu trình cháy, nhiên liệu được bơm vào buồng đốt cùng với không khí, do vậy, nhiên liệu cháy chậm [[hơn. ]]

  Giải thích EN: A burner in which fuel and air are sucked into a combustion chamber, where the fuel is burned in suspension.

  burner

  Giải thích VN: Một cao trong đó quặng sulfur hay sulfide đựoc nung để tao ra sulfur dioxide hay khí [[khác. ]]

  Giải thích EN: A furnace in which sulfur or sulfide ore is burned to produce sulfur dioxide and other gases.

  combustion furnace
  furnace
  incinerator
  kiln
  stove

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X