• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  calciner
  calcining furnace
  calcining kiln
  fire kiln
  furnace
  thiêu kết
  sintering furnace
  incinerator

  Giải thích VN: một cái được thiết kế để phá hủy cái chất phế thải; thể được đốt bằng điện, khí ga, dầu hoặc nhiên liệu [[cứng. ]]

  Giải thích EN: A furnace that is designed for the destruction of refuse; it may be fired by electricity, gas, oil, or solid fuel.

  thiêu rác
  garbage incinerator
  thiêu đốt nhiều tầng
  multiple-hearth incinerator
  kiln
  oven
  roasting furnace

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X