• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bled
  cavern
  cavity
  tường lỗ rỗng
  cavity wall
  interstice
  pit
  pocket
  pore
  áp lực (trong) lỗ rỗng
  pore pressure
  áp lực bên trong lỗ rỗng
  pore water pressure
  áp lực lỗ rỗng
  pore pressure
  áp lực lỗ rỗng
  pore water pressure
  áp lực lỗ rỗng
  pressure of pore water
  áp lực nước lỗ rỗng
  pore water pressure
  áp lực nước lỗ rỗng
  Pressure, Pore water
  áp suất khí lỗ rỗng
  pore gas pressure
  lỗ rỗng trong nhà
  soil pore
  nước lỗ rỗng
  pore water
  nước lỗ rỗng
  pore waters
  nước lỗ rỗng thừa
  excess pore water
  tiết diện lỗ rỗng
  pore cross
  recess
  void coefficient
  void pockets
  voids
  lỗ rỗng trên bề mặt
  surface voids
  thể tích các lỗ rỗng
  voids volume
  thể tích các lỗ rỗng
  volume of voids
  tỷ lệ phần trăm lỗ rỗng (trong vật liệu)
  percentage of voids
  độ rỗng (do các lỗ rỗng tạo thành)
  voids content

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X