• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  boundary film
  boundary lathe
  boundary layer
  bề dày lớp biên
  boundary-layer thickness
  chiều dầy lớp biên
  thickness of boundary layer
  dòng chảy lớp biên
  boundary-layer flow
  hiệu ứng lớp biên
  boundary layer effect
  lớp biên chảy rối
  turbulent boundary layer
  lớp biên chuyển chậm
  slow-moving boundary layer
  lớp biên phân lớp
  laminar boundary-layer
  lớp biên phân tầng
  laminar boundary layer
  lớp biên rối loạn
  turbulent boundary layer
  thuyết lớp biên Prandl
  Prandl's boundary layer theory
  nhiệt độ lớp biên
  temperature of boundary layer
  phép gần đúng lớp biên
  boundary-layer approximation
  phương trình lớp biên
  boundary layer equation
  sự hình thành lớp biên
  boundary layer formation
  sự tách lớp biên
  boundary layer separation
  vùng lớp biên
  boundary-layer region
  độ dày lớp biên
  boundary layer thickness
  độ ổn định của lớp biên
  boundary layer stability

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X