• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  solvent deasphalting

  Giải thích VN: Một quy trình lọc dầu sử dụng dung môi để loại bỏ nhựa đường bằng cách hòa tan dầu vào dung môi nhựa đường lắng xuống bởi trọng [[lực. ]]

  Giải thích EN: A petroleum-refinery process that uses a solvent to remove asphalt by dissolving the oil in the solvent so that the asphalt settles out by gravity. Also, solvent deresining.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X