• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  alienating current generator
  alternating current generator
  máy phát (điện) xoay chiều ba pha
  three-phase alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều một pha
  single-phase alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều rôto cực lồi
  salient-pole rotor alternating-current generator
  alternating generator
  alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều ba pha
  three-phase alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều một pha
  single-phase alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều rôto cực lồi
  salient-pole rotor alternating-current generator
  alternator stator
  synchronous generator
  three-phase generator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X