• Thông dụng

  Audiovisual.
  Giáo cụ nghe nhìn
  Audio-visual teaching aids.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  audio-visual
  các dịch vụ nghe nhìn đa phương tiện
  Audio Visual and MultiMedia Services (AVMMS)
  các khía cạnh các ứng dụng của dịch vụ - các dịch vụ nghe nhìn đa phương tiện
  Service Aspects and Applications - Audio/Visual Multimedia Services (SAA-AMS)
  chương trình máy tính nghe nhìn
  audio-visual computer program
  dịch vụ multimedia nghe nhìn
  Audio-visual Multimedia Service (AMS)
  hệ thống nghe nhìn
  audio-visual system
  hội đồng nghe - nhìn số
  Digital Audio - Visual Council (DAVIC)
  kết nối nghe nhìn
  Audio Visual Connection (AVC)
  Khuyến nghị H.261 của ITU về bộ codec video cho các dịch vụ nghe -nhìn tại P x 64kbit/s
  H.261 -Video Codec for Audio Visual Services at px64kbit/s (H.261)
  ngôn ngữ tác nghiệp nghe nhìn
  audio-visual authoring language (AVA)
  ngôn ngữ tác nghiệp nghe nhìn
  AVA (audiovisual authoring language)
  quản bằng nghe nhìn
  Audio Visual Management (AVM)
  sự kết nối nghe nhìn
  audio-visual connection (AVC)
  sự kết nối nghe nhìn
  AVC (audiovisual connection)
  thiết bị nghe nhìn
  audio-visual ads
  thiết bị nghe nhìn
  audio-visual equipment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X